Medlem av Norgeseliten logo

 1. Hjem
 2. Melding av anlegg
 1. Hjem
 2. Melding av anlegg

Meldinger til Netteier

 

For melding til Hafslund / Norgesnett trenger vi:

 • At dere fyller ut vedlagt skjema «bestilling av nettleie og sender oss « , vi legger det ved nettmeldingen
 • Situasjonskart som viser byggets plassering (målestokk 1:500) – plassering av tilknytning skap markeres på tegningen
 • Navn
 • Adresse
 • Etg./Leil.nr
 • Postnummer
 • Poststed
 • Tlf
 • Epost
 • Fødselsdato
 • Anleggsadresse
 • Anlegg postnummer
 • Anlegg Poststed
 • Gnr / Bnr

Linker:

https://www.ren.no/doc/api/rest/download/open/040083f3-592d-48e6-92f2-3e220ee01687?filename=RENblad4112.pdf&authenticate=false

https://hafslundnett.blob.core.windows.net/files/pdf/bygge_grave/Retningslinjer/Teknisk_beskrivelse_Kabelforlegging.pdf

https://ihafslund-public.sharepoint.com/NettLib/Retningslinjer/01%20Tilknytning/03_Nytilknytning_bolig_rekkehus_naring/01_03_01_Stikkledninger_utforelse.pdf 

https://hafslundnett.blob.core.windows.net/files/pdf/bestilling/Bestilling_oppsigelse_nettleie.pdf

 

This site uses cookies. For more information click here.