Medlem av Norgeseliten logo

 1. Hjem
 2. Melding av anlegg
 3. Fyll ut info om for melding
 1. Hjem
 2. Melding av anlegg
 3. Fyll ut info om for melding

Meldinger til Netteier

 

For melding til Hafslund / Norgesnett trenger vi:

 • At dere fyller ut vedlagt skjema «bestilling av nettleie og sender oss « , vi legger det ved nettmeldingen
 • Situasjonskart som viser byggets plassering (målestokk 1:500) – plassering av tilknytning skap markeres på tegningen
 • Navn
 • Adresse
 • Etg./Leil.nr
 • Postnummer
 • Poststed
 • Tlf
 • Epost
 • Fødselsdato
 • Anleggsadresse
 • Anlegg postnummer
 • Anlegg Poststed
 • Gnr / Bnr

Linker:

https://www.ren.no/doc/api/rest/download/open/040083f3-592d-48e6-92f2-3e220ee01687?filename=RENblad4112.pdf&authenticate=false

https://hafslundnett.blob.core.windows.net/files/pdf/bygge_grave/Retningslinjer/Teknisk_beskrivelse_Kabelforlegging.pdf

https://ihafslund-public.sharepoint.com/NettLib/Retningslinjer/01%20Tilknytning/03_Nytilknytning_bolig_rekkehus_naring/01_03_01_Stikkledninger_utforelse.pdf 

https://hafslundnett.blob.core.windows.net/files/pdf/bestilling/Bestilling_oppsigelse_nettleie.pdf

 

This site uses cookies. For more information click here.